Visithundested-Gb Hundested oversigt

Hundested
et besøg værd
.

Forside

 Kikhavn

 Lynæs

 Sølager

Torup

 Skansen

Knuds hus

Nødebohuse

Erhvevs Havnen

Aktiv fritid

Skove

Hundested havn

Kontakt


Foto & Video

Torup landsby er et besøg værd, ja det er egentlig et ”must”.
Her finder man Økosamfundet Dyssekilde ”ØD”. I  den restaurerede Dyssekilde stationsbygning, hvortil der ankommet tog hver ½ time
har en
række mediefolk  indtaget Dyssekilde Station og skabt en ny arbejdsplads for deres branche.

Flere steder, har ”Torup Bogby” antikvariske bøger.
Der er desuden musikfestivalen Himmelstorm, og om sommeren har Torup Marked ”kilometermad” på Dyssekilde Station.


Økosamfundet Dyssekilde er opstået på baggrund af økologiske byggemeto-der, med solenergi og pilerensning af spildevandet.
I 1982 fik fem personer ideen til Danmarks første økologiske landsby, tanken var at skabe et samfund der var anderledes, et samfund der var baseret på et fællesskab, vegetarisme og grøn selvforsyning med lav miljø belastning, en stor ressource bevidsthed, sociale aktiviteter og lokal beskæftigelse.
Der er rundvisning om sommeren hver anden lørdag i lige uger.

    På kortet er Grønnessegaar skov og Nødebohuse strand, også afmærket

Torups historie.                                                                   

Torup var sognekommune til 1962, hvor det blev til Hundested kommune, men navnet var og er stadig navnet på sognet.

Navnet Torup har, som for mange andre landsbyer, været stavet på forskellig måde gennem tiden. Efter matriklen af 1884 var stavemåden Thorup, men Iflg. Erland Gribsø burde navnet være Toverup, idet forledet er personnavnet Tove og ikke gudenavnet Thor, hvilket ellers kunne give formodning om, at navnet skulle stamme fra Thors Dysse, som skulle have ligget ca. 100 m. øst for Torup kirke.

På Christoffer II tid (1320) skrives navnet også Touæthorp, under Valdemar Atterdag, Towethorp, og i ca, 1370 var det Towæthorp. Efterledet Torp betyder udflytterby.  


I vikingetiden og flere hundrede år frem havde Torup, ifølge bl.a., ”Spor i Landskabet”, en havn. Den lå vest for kirken ud til en fjord, der  havde adgang til Kattegat, dengang var Torup den vigtigste by på Halsnæs.
Landsbyen Torup (eller som kommunen nu kalder alle landsbyer, lokalsamfundet Torup) har i dag (2014) 316 indbyggere.
Torup er en stationsby - med stationen Dyssekilde - på strækningen mellem Hundested og Frederiksværk, men da selve stationsbygningen ikke blev anvendt mere blev den, med støtte fra bl.a. Real Dania, restaureret og Torup Bogby har nu til huse der.
Torup var oprindelig hovedbyen på Halsnæs, men efterhånden som hovedvægten kom til at ligge i Hundested, besluttede Sognerådet i
Torup Kommune på et tidspunkt, at ændre navnet til Hundested Kommune og det hed Kommunen så fra 1. Januar 1962, indtil kommunal  reformen i 2007.

Der var oprindelig en hyggelig gammel kro i Torup lige over for kirken, men den nedbrændte desværre i 1974.

Torup og Dyssekilde.

Dyssekilde Station

 Besøg Økosamfundet Dyssekilde.

Kældergalleriet Torup

Himmelstorm Festival

Økosamfunder Dyssekilde.

Bevægelsesfestival

Fakta og Links.


Torup har stadig sin egen Brugs med kældergalleri.
I Torup finder man også Økosamfundes Dyssekilde ØD, som har navn efter den gamle togstation Dyssekilde, som i dag fungerer som kontor for Torup bogby

Se Torup på detailkort fra OpenStreetMap, klik =>  Kort

Torup var oprindelig den mest betydende by på selve Halsnæs, og sognet hedder stadig Torup, men hvis økolandsbyen ikke var opstået, havde der ikke  været meget Torup tilbage i dag.
For mange år siden brændte kroen, skolen blev nedlagt og mejeriet lukkede, og smeden er der heller ikke mere.
Brugsen er der stadig men i forhold til tidligere hvor der også solgtes foder og brændsel, er den i dag kun en skygge af sig selv.
I underetagen er der nu indrettet et ”Kældergalleri”.

Økosamfundet Dyssekilde
Torup er kendt for sin Økolandsby med det officielle navn Økosamfundet Dyssekilde ØD, hvor navnet er hentet fra den kilde der også har  givet navn (og vand) til Dyssekildegård og Dyssekilde station. Kilden er i dag en overdækket brønd nord for banen.

Økosamfundet har eksisteret i 15 år og har i dage, med sine 120 beboere, skabt nyt liv i Torup.

Torup har lige siden kroen brænde i 1974 manglet et samlingssted, men i 1988 overtog Økosamfundet Dyssekilde, Dyssekildegård, og de besluttede  derfor i 1990, at man ville stille gårdens portrum gratis til rådighed for et forsamlingshus der skulle kunne bruges af hele byen.  

I 1999 var der så indvielse af forsamlingshuset.

Torup Mejeri.
Omkring 500 meter fra Torup Kirke i retning mod Hundested ligger Torups gamle mejeri som har været nedlagt i mange år, det har igennem nogle år været værksted for billedhuggeren Preben Boye, som var en kendt kunstner.
Møllekildegård ligger på venstre hånd ca. 200 meter længer fremme, her er der en kilder der skulle have forsynet Torup Mejeri med vand.

 Torup kirke er fra 1100-tallet og har en romansk granitdøbefont, kalkmalerierne er fra omkring 1250 og krucifiks fra ca. 1300 og kirkeskibet er fra 1750.

Torup Kirke stammer fra 1100-tallet hvor den blev bygget på en gammel offerplads, den del af kirken der består af kampesten er resterne fra den oprindelige kampestensbygning, ligesom Granitdøbefonten formodentlig stammer fra den tid, men andre dele, blandt  andet  tårnet, er fra 1200 tallet, tårnet har to klokker hvoraf den ældste er fra 1747 og har et tværsnit på 118 cm. Den yngre klokke der er fra 1866  har en diameter på 84 cm. På nord siden er der i tilbygningen indemuret en Gravsten over ”Fru Kirsten Staffue Jacob Trolles til Lilø og  hendes søn Niels Trolle (+1565) til Torup.

I 1796 fortsætter landboreformen i Torup, idet landsbyerne Torpmagle, Torplille, Tømmerup og Ullerup udskiftes af fællesskabet.

På fotoet ses en del af det nu nedlagte Torup mejeri hvori Billehuggeren Preben Boye havde sit værksted.

 Link til Økosamfundet Dyssekilde og nogle aktiviteter.
  


 Kældergalleriet under LokalBrugsen
 Økosamfundet Dyssekilde arrangere hvert år i uge 29   Bevægelsesfestival
 Sidste weekend i juli er der hvert år.    Himmelstorm Festival

 Økosamfundet Dyssekilde

 Økosamfundet Dyssekilde

Den gamle Dyssekilde station  blev før brugt som  Torup  Bogbys antikvariat.
I dag bliver bygningen brugt af en række mediefolk der har indtaget Dyssekilde Station og skabt en ny arbejdsplads for deres branche.
 I sommerhalvåret er der  udendørs, Torup Marked  med ”Kilometermad”

 Der går tog til Dyssekilde  station hvert halve time.

Butik Taraxacum Infomuren i Økolandsbyen

Klik på et foto for  at se alle foto med tekst.

Til  Top

#Torup