Visithundested-Gb Hundested oversigt

Hundested
et besøg værd
.

Forside

 Kikhavn

 Lynæs

 Sølager

Torup

 Skansen

Knuds hus

Nødebohuse

Erhvevs Havnen

Aktiv fritid

Skove

Hundested havn

Kontakt


Foto & Video

Sølager.

Ca. 2 km. fra Lynæs ad Store Karlsmindevej ligger Sølager, og netop her hvor Isefjorden går over i Roskilde fjord, sejler M/F Columbus til Kulhuse i sommermånederne.

Historien om M/F Columbus har jeg fundet på færgens hjemmeside. Her er den korte version. M/F Columbus blev  bygget i året 1947  i Norge, under navnet ”Vakre Maren”.
I 1962 blev den ombygget til sejlads mellem Kulhuse og Sølager og den blev da omdøbt til  M/F Columbus. Fra 2002 til 2005 var den ejet af Flemming Skovbo og sejlede imellem Fyn og Fænø.

I 2005 blev den købt af Jægerspris Kommune, som i dag er ejer og reder af færgen. De ca. 10 min. sejlads mellem Sølager og Kulhuse er en oplevelse i sig selv.

Kort før man kommer til færgeleje ligger Sølager Camping på højre hånd.

Ved siden af færgens anløb i Sølager ligger Sølager Camping der har åbent hele året, se hjemmesiden:  Sølager camping

Sølager-Kulhuse færgen Columbus sejler når der er behov for det i tidsrummet 1. April til 30 september. www.mfcolumbus.dk

Sølagers historie.

Sølager er den ene af de fire steder på Halsnæs hvorfra fiskeriet er udgået direkte fra stranden, således at bådene måtte trækkes op på strandbredden efter endt fiskeri. De andre steder er Kikhavn Nødebohuse og Lynæs.
Selve kyststrækningen mellem Frederiksværk og Hundested har været beboet fire gange, en gang i jægerstenalderen og tre gange i bondestenalderen (mellem 6.400 - 4.600 før vor tidsregning).

midten af 1800-tallet blev man opmærksom på, at de store Skaldynger man havde fundet flere steder landets kyster, ikke kunne være  dannet af havet, men måtte være skabt af mennesker, altså var det køkken møddinger.
Arkæologen Jens Jacob Asmussen Worsaae skabte  en voldsom debat, idet han argumenterede for, at køkken møddingerne stammede fra et tidligt og hidtil ukendt afsnit af oldtiden. (Fra  4900-3900 f.kr.)

Hans teori strakte menneskehedens historie meget længere tilbage, end den kirken understøttede. Senere viste det sig at hans synspunkt grundlæggende var korrekt.
I 1869 besøgte en international arkæologikongres Sølager-dyngen.

Køkken møddingen der ligger på privat grund, er fredet, men desværre kan man ved Sølager, som andre steder ikke præcist fastslå fredningens position og udstrækning.  Læs om Sølagers Køkkemøddinger.

Se Sølager på detailkort fra OpenStreetMap, klik =>  Kort

Til  Top

Fakta og Links:

Sølager er også et af de fire gamle fiskelejer i Halsnæs.
Desuden har stedet været genstand for stor opmærksomhed i forbindelse med undersøgelse af nogle køkkenmøddinger, fer i en vis grad ændrede på historien.
Der er ikke adgang til køkken møddingerne som ligger på privat grund.


Fra Sølager er der i sommer månederne færgeforbindelse til Kulhuse. Website

#Solager