Visithundested-Gb Hundested oversigt

Hundested
et besøg værd
.

Forside

 Kikhavn

 Lynæs

 Sølager

Torup

 Skansen

Knuds hus

Nødebohuse

Erhvevs Havnen

Aktiv fritid

Skove

Hundested havn

Kontakt


Foto & Video

 Grønnessegaard Gods historie.  www.groennesse.dk
Grønnæssegaard eller Grønnesøgård som den har været benævnt, har i dag det officielt stednavn,  Grønnessegaard.
Gården ligger i smukke omgivelser på sydsiden af Halsnæs, omgivet af skrånende marker og høje  gamle træer, og kan føres tilbage til  1776 da J.F. Classen byggede den som hovedgård.
Ved hans død i 1792 overgik ejendommen til det Classenske Fideikommis, tillige med Arresødal  og Corselitze. Ejendommen blev solgt til Prins Carl af Hessen (Frederik VI’s svigerfar), og blev i 1804 overdraget til Carls svigersøn, og efter at han døde i 1839 blev den statseje.
Efter enevældens ophør blev ejendommen i 1859 solgt til Brdr. Hellemann, som opfører hovedbygningen og sælger ejendommen igen til ejeren af Missionshotellet i København, Andreas Christian Nissen.

Den 2. Marts 1921 blev Grønnessegaard solgt til Dr. Carl Hasselbalch.
I dag ejes ejendommen af Ditlev Hasselbalch, 4. Generation af Hasselbalch familien på Grønnessegaard.

Hovedbygningen, avlsbygningerne, elevbygningen og den brostensbelagte gårdsplads er i dag områdets eneste fredede bygningskompleks.

Ullerup og Grønnesse skov.

Ullerup Skov. Kører man ad Ullerup Skovvej fra Amtsvejen mod
Ll. Karlsmindevej, er der midt i skoven p-pladser på hver side af vejen, fra dem går der naturstier gennem skoven og et rødt markeret Sundhedsspor. Der er også  en skovlabyrint, shelterhytte med plads til 30, en bålplads og en motionslegeplads, som en del af Sundhedskorridor Halsnæs.
I skoven nærmest Hundestedhallen findes et indhegnet område hvor hundene må løbe uden snor, dog under kontrol.

Grønnesse Skov. Godset Grønnessegaard der er beliggende på sydkysten af  Halsnæs er omgivet af skov og fra skovens gamle høje kystskrænter er der  udsigt over Roskilde Fjord.
Fjordstien går gennem skoven med både en cykel og en vandredel.
Skoven har otte gravhøje, som i sin tid har været synlige ude fra fjorden.

Den mest kendte er Carlstenen, en runddysse som ses her til højre, det påstås  at det var den der var afbilledet på 5 kr. sedlen i perioden 1912-45, men det er  desværre, iflg. Nationalmuseet, ikke sandt.
Carlstenen og de andre 7.  høje
i  området er fredede. 


Dysser er grave fra den tidlige bondestenalder, de er opført mellem 3500 og  3100 f.Kr. Dysserne er bygget af 2-5 bæresten hvorpå der er lagte en stor  dæksten. Er dyssen rund kaldes den runddysse, som kun rummer ét kammer,  er den aflang kaldes den for en langdysse og kan indeholde op til 5 kamre.
Der blev opført omkring 10.000 dysser i løbet af den tidlige bonde-stenalder, af  dem er kun ca. 1.500 bevaret i vore dage.

Dysserne er bygget til personer i stenalderens ledende familier.
Den døde blev  begravet med sine ejendele. F.eks. en stridsøkse af sten eller en rav perlekæde.

Ofte satte man et par lerkar med mad eller drikke til den døde.

Carlstenen i Gønnesse skov.

Ullerup Skovs historie.  I slutningen af 1700-tallet blev dele af Ullerup bys  marker indhegnet som fredskov og kaldt Ullerup Skov.
Den blev senere udvidet mod NØ, da dele af Torpelilles marker blev inddraget.  Digerne omkring denne udvidelse kan tydeligt ses i dag.
I 1992 blev skoven  igen  udvidet mod NØ og i 2001 mod syd.
(Kilde: Miljø-  ministeriet/Naturstyrelsen).

Skove på Halsnæs.

  Se Grønnesse skov på kort fra OpenStreetMap, klik =>  Kort