Visithundested-Gb Hundested

Hundested
et besøgværd
.

Visithundested-De

Loading...

Nødebohuse + strande.

Med kyst på de tre sider er det klart, at der i Hundested er rig mulighed for at bade. Det gælder langs Kattegatkysten fra Hald  strand, over Nødebohuse, Kikhavn til Hundested, herfra langs  Isefjorden til Lynæs og videre til Sølager, derfra er det langs  Roskilde  fjord til Byaasgaard Camping.

Hovedbadestranden er ubetinget ”Trekanten” ved byen.

Dernæst er det stranden ved Gråstenvej i Nødebohuse, begge  har Livredder tjeneste i sommer sæsonen og begge har  parkerings muligheder.

Ved vejen gennem Nødebohuse ligger der yderligere to
P-pladser, ved dem kan der også bades.

 Kikhavn

 Lynæs

 Torup

 Sølager

Skansen

Knuds hus

Nødebohuses historie.
Nødebohuse har oprindeligt været et lille samfund
af enkelte fiskerhuse og nogle gårde ved kysten mellem Kikhavn og Hald, de ældste huse dateres tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Hele området er sommerhusområde, men en tre fire gårde hvorfra udstykningen er sket ligger der endnu.  

Ved højvande og specielt stormflod, var engene oversvømmet helt ind til den nuværende jernbane, bebyggelsen var derfor adskilt mod Galgebjerg Bakke og Kikhavn, og her sluttede vejen også indtil den i 1966-67 blev ført igennem til Hundested.

Den seneste oversvømmelse fandt sted i 1921 og førte til, at markerne på engene blev ødelagt. Bønderne, der fik deres jorde ødelagt beslut- tede derfor, at opføre et dige langs stranden for at beskytte dem mod nye stormfloder.


En af gårdene i området blev på et tidspunkt lavet om til Pensionat Nødebohuse, her boede sidst i 60’erne og starten af 70’erne, flere fremmedarbejdere som arbejdede på Det Danske Stålvalseværk.
På en sidevej til Nødebovejen ligger der et hus med navnet Fiskerhuset, i dette boede i 60’erne og 70’erne en person der tog sig af unge mennesker som havde fået en lidt skidt start på tilværelsen, på et tidspunkt havde han planer om, at købe en større ejendom i området og få den indrettet til et hjem for unge med forskellige problemer.
Den idé blev af forskellige årsager ikke til noget, men hos ham kom der en  ung mand, Knud Christensen - som muligvis også havde haft sine problemer - men som nu var begyndt at få succes, og specielt fra 1972 gik  det stærkt.
Det gik så godt, at han købte en gammel ejendom  i området, hvor han boede i flere år, navnet på skødet har givet været Knud  Torben Garbow Christensen, som var hans fulde navn, men det navn var og er ikke kendt af mange, hvis han derimod havde skrevet Sebastian  havde mange vidst hvem han var, og under det navn har han siden haft succes og fejret store musikalske triumfer.

#Nodebo_Gb

Nødebohuse  


Like the villages and hamlets mentioned above, Nødebohuse was once a spot where – after a catch - fishermen would drag their small boats up onto the beaches – but what beaches they are!

Fine sandy beaches abound along the shores of Isefjord and Kattegat. You will find two smaller parking areas near the beach at Nødebohuse, and by the street Gråstenvej there is a larger area for parking, as this beach is popular and has a lifeguard service.

From Sølager and up the coast to Hundested on Isefjord, and where the Kattegat coast begins by Kikhavn and Nødebohuse, you will find scores of places to swim. And in the more secluded spots, don’t be surprised if some swimmers have “forgotten” their bathing suits.


English translation and edit by Charles Ferro, Ink Well ApS.
For queries about English texts: Tel: +45 2028 1050

To Top

Se Nødebohuse på detailkort fra OpenStreetMap, klik =>Kort