Visithundested-Gb Hundested oversigt

Hundested
et besøg værd
.

Forside

 Kikhavn

 Lynæs

 Sølager

Torup

 Skansen

Knuds hus

Nødebohuse

Erhvevs Havnen

Aktiv fritid

Skove

Hundested havn

Kontakt


Foto & Video

Lynæs havn, kirke, fort, mm.

Lynæs Havn.

Hygge og overskuelighed er nøgleordene for havnen, i den gamle fiskerihavn er der stadig noget tilbage af den tidligere atmosfærer fra den gang havnen var hjemsted for fiskerbåde, og for lang tid tilbage med færge forbindelser.
Lystbådehavnen er blevet udvidet flere gange og  er nu hjemsted for et stort antal lystsejlere.
Mange der gæster Lynæs har stor fornøjelse af område langs kysten, som er ideelt til  Keitsurfing og Windsurfing.

Lynæs står lidt i skyggen af Hundested, men flere initiativer har, og vil få, stor betydning for Lynæs fremover.
Lynæs havn, der i fordums dage var den mest betydende havn på spidsen af Halsnæs, er en charmerende havn, bl.a. fordi der er ro.


Noget mere aktivitet er der i den store Lystbådehavn og ved kysten hvor Wind- og Keite- surfere boltrer sig, stort set hele året rundt.

Naturligvis er der også en forretning hvor man kan købe alt til pleje, reparation og forskønnelse af ens kære båd/skib.

Al den aktivitet kræver noget at spise og her har Lynæs både Lynæs Kro, Skipperstuen og den nyåbnede Lynæs Fiskehus, nu Steak og Fisk, og skal man blot have et mindre måltid er der Sailors Corner.  

Om sommeren afholdes der også havnefest og musik arrangementer.


Se Lynæs på detailkort fra OpenStreetMap, klik => Kort

Til  Top

Boels Kilde.

Kilden er meget svær at finde i dag, men ligger faktisk nogle få hundrede meter fra Lynæs havn mod St. Karlsminde, og har tidligere haft  stor betydning for beboerne i nærheden af den.
 Kilden er, som så mange andre kilder, blevet tillagt at have en helbredende virkning, Boes kilde skulle være særligt god til øjensygdomme.  Der er tvivl om hvorfra navnet stammer, de første beretninger om kilden fra 1758 nævner kun at det er en hellig kilde, man har ment at det  stammede fra en forvanskning af pigenavnet Bodil, altså Boels.
Men forklaringen er nok den simple, at det var en person med navnet Bo Jensen der købte en ejendom lige ved kilden, hans strandlod gik ned til stranden ved kilden. Han anvendte kildens vand til at vande  sine dyr og også til egen husholdning, altså var det Bo’es kilde.  
Hvorom alting er, har kilden i 1700-tallet tjent som vandforsyning for beboerne i området, dem der var så heldige at have en brønd, opleve- de ofte at den løb tør, og dem der ingen brønd havde var henvist til at hente vand fra kilden både til husholdning og til deres dyrehold.

Naturen er hård ved vore kyster, også selv om de ligger langs forholdsvise fredelige fjorde, således har kilden - der oprindelig bestod af en  trækasse med sten hvor vandet sivede igennem - også taget skade af vejr og vind, og selv om den er blevet reetableret flere gange, blandt  andet i 1946 (hvor man fandt mønter i kilden) så er den i dag så medtaget at man skal være lokalkendt for at finde den.
 (
Væsentlige dele af ovenstående, stammer fra Hundested Lokalhistoriske Forenings blad ”Fortidsnyt” nr. 7. fra 2007.)

Lynæs Fort.

Fortet er i princippet et kystbatteri, det blev bygget under 1. Verdenskrig fra 1914-16, og hejste kommando den 16. Maj 1916. Opgaven var  at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb, og at hindre fjendtlige indtrængen i Isefjorden og Roskilde fjord.
Fortet består af fortlegemet omgivet af en våd grav. Fortet er bygget op omkring en fortgård med en kasematbygning indeholdende

depot, mandskabsrum, minestation m.v., skytset var placeret oven på kasematbygningen. På nord- og øst- siden er fortet omgivet af

høje volde med betonstøbte rekylgevær-stillinger. Adgangen til fortet sker på sydsiden over en dæmning. Indgang og strube kunne besky-

des fra en kaponiere i fortets nordlige ende. Skytset var opstillet på beton-briske med hovedskudretning fra nordvest til sydøst.


Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm - og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer. Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm. kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg,  opstillet i et batteri ved Ged-

ser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.

 I 1962 strøg fortet endeligt kommando, og derefter var det kursus institution for forsvaret.

I 1995 afhændedes fortet som i 2005 blev købt af Entreprenør Michael Johansen, hvorefter han byggede en del boliger på området og  andet er indrettet fitnesscenter i de gamle belægningsrum. Indretningen er sket med stor respekt for fortets historie, specielle miljø og  omgivelser.

Fortet er altså i privat eje og der er ikke offentlig adgang til det.
 
(Oplysningerne om Fortet stammer fra www.vestvolden.info)


Klik på et foto for at se flere og få tekst

(Alle foto og teksten på denne del stammer fra www.vestvolden.info)

 Struben

 Portalen

  Ildledertårn

Fakta og Links:

Lynæs er et af de ældste af de i alt fire fiskelejer i Nordsjælland, navnet kendes fra 1720. Lynæs er kendt for sin lystbådehavn og gode muligheder for såvel Windsurfing som Kitesurfing.

Havnens dag.

 Lynæs Sejlklub.

 Lyn-X.

Lynæs Kite- & Windsurfing klub.

Lynæs historie.


Lynæs nævnes første gang i 1720, under Frederik 4. som ”Lydens Odde”, senere i 1768  kaldtes fiskerlejet ”Lyens Huuse”, i 1855 var det Lynæs. Forklaringen med at byen ligger i ly af næsset, er stednavne forskere ikke meget for at godkende, de mener at der er tale om et personnavn af stammerne Liuthl, Liut eller Liuv, men den kendte forklaring er jo ret charmerende.

Lynæs er et af de ældste fiskerlejer i Nordsjælland, havnen var i mange år den førende havn, men omkring 1610 flyttedes tyngdepunktet til Hundested.
I 1838 vedtog regeringen at der skulle anlægges et Fiskesalteri, som fungerede frem til 1955 hvor man besluttede at Staten ikke bør optræde  som Entrepenør, hvorfordet blev solgt til private.
I 1873 solgtes bygningen til ”Dansk Fiskeriforening” som var dannet samme år i  København med det formål at salte og røge fisk, og gavne fiskerne og fiskeriet.
Salteriets betydning kan ses af, at værdien af fiskernes både og fiskeredskaber i 1838 havde en værdi af 5.000 Rdl., men allerde i 1842 udgjorde den 25.000 Rdl.  

Tidligere var der færgefart og dampskibssejlads til havne i Nordsjælland, fra Lynæs stammer den verdensberømte ”Lynæsjolle”.
Havnen besøges årligt af tusindvis af lystsejlere der nyder naturen og en af Danmarks hyggeligste havne, med folkelivet på bedding og moler. Ud for havnen findes, et af danmarks bedste Wind- og Kite- surfer områder.

 Kirken ligger meget smukt, gå f.eks. bag om kirken  til Valdear  Poulsends Høj, herfra er der en smuk  udsigt over kirken, byen og den  smukke kirkegård.

Er man til kultur og historie, er et besøg i Lynæs særprægede kirke en mulighed. En tur om bag kirken til bakkerne hvor Valdemar Poulsen udførte sine forsøg, og hvor der er rejst en mindesten for hans banebrydende opfindelser, er en dejlig oplevelse.  

Lynæs kirke.

Den 17. Sept. 1893 blev pasor Ole Peter hansen præst i Torup og på hans initiativ blev Lynæs kirke bygget.
Kirken er et særpræget kampestensanlæg, den blev bygget i 1900 og indviet den 8. Sept. 1901, den ligger i overgangen mellem Hundested og Lynæs, hvilket er et kompromis mellem Lynæs og Hundested.
Den ligger i Hundested men fik navnet Lynæs kirke.
Kirken er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen.  Den blev bevilget på Finansloven 1898-99 med 18.500 kr. Arkitekten har ved valg af byggemateriale taget hensyn til, at kirken skulle placeres på det øde og vejrbidte, men smukke lyngklædte areal.
Kirken er blevet udvidet i 1944 med sakristi, dobbelt kor og sideskib, den har 350 pladser + 25 ekstra, og er derfor blevet kaldt: ”Katedralen blandt landsbykirker”.
Ved samme lejlighed blev der opsat et nyt alterbord af marmor, oven over hænger et stort krusifiks i eg, skåret af Aksel Poulsen. Kunstværket har så stor værdi, at det optræder i moderne kunsthistorier.

På kirkegården er der rejst en mindemur med navne  på omkomne fiskere  og søfolk.
Bronzeskulpturen,  den spejdende mor med barn på armen, er udført af  billedhuggeren Sv. Lindhart.

 (Væsentlige dele af ovenstående, stammer fra Hundested Lokalhistoriske Forenings blad ”Fortidsnyt” nr. 25. fra 1999.)

 Valdemar Poulsens høj.

 På mindestenen som er rejst af  Hundested  Erhvervsforening i 1969  står,  at Valdemar Poulsen  i 1898  opfandt den første magnetiske l  lydoptager og  i 1903  Lysbuesenderen til radiofoni.
 Forsøgene der gjorde ham  verdenskendt, blev netop  udført her  fra  højen  bag Lynæs kirke.
 
Man kan komme til mindestenen  enten fra  Porthusvej, eller gå op  langs  med kirkemuren fra  kirkens p-  plads på Kirkegade.
 Samtidig kan man se og nyde den  pragtfulde udsigt over  Hundested  by,  oppe fra selve højen.

#Lynaes