Visithundested-Gb Hundested oversigt

Hundested
et besøg værd
.

Visithundested-De

Forside

 Kikhavn

 Lynæs

 Sølager

Torup

 Skansen

Knuds hus

Nødebohuse

Krydstogt

Aktiv fritid

Skove

Hjælp
v/sygdom

Kontakt

Hvem er jeg

Foto & Video

Turkort

 Lynæs er et besøg værd med sin spændende natur  og idyliske havn.
 Kirken er en meget speciel kirke og bliver kaldt for ”Katedralen” blandt  landsbykirker med plads til  mere end 350.

 På kirkegård er der rejst en mindemur med navne  på omkomne fiskere  og søfolk.
 Bronzeskulpturen,  den spejdende mor med barn på armen, er udført  af  billedhuggeren Sv. Lindhart.

Lynæs havn, kirke mm.

 Valdemar Poulsens høj.

 På mindestenen som er rejst af  Hundested  Erhvervsforening i 1969  står,  at Valdemar Poulsen  i 1898  opfandt den første magnetiske l  lydoptager og  i 1903  Lysbuesenderen til radiofoni.
 Forsøgene der gjorde ham  verdenskendt, blev netop  udført her  fra  højen  bag Lynæs kirke.
 
Man kan komme til mindestenen  enten fra  Porthusvej, eller gå op  langs  med kirkemuren fra  kirkens p-  plads på Kirkegade.
 Samtidig kan man se og nyde den  pragtfulde udsigt over  Hundested  by,  oppe fra selve højen.

 Kirken ligger meget smukt, gå f.eks. bag om kirken  til Valdear  Poulsends Høj, herfra er der en smuk  udsigt over kirken, byen og den  smukke kirkegård.

Lynæs Havn
Hygge og overskuelighed er nøgleordene for havnen, i den gamle fiskeri havn er der stadig noget tilbage af den tidligere atmosfærer fra den gang havnen var hjemsted for fiskerbåde, og for lang tid tilbage med færge forbindelser.
Lystbådehavnen er blevet udvidet flere gange og  er nu hjemsted for et stort antal lystsejlere.
Mange der gæster Lynæs har stor fornøjelse af område langs kysten, som er ideelt til  Keitsurfing og Windsurfing.
Ved havnen finder du Restaurant Skipperstuen og du finder også Sailors Corner Grill.
Naturligvis er der også en forretning hvor man kan købe alt til pleje, reparation og forskønnelse af ens kære båd/skib.

 Lynæs fort.

Lynæs Fort blev bygget under 1. Verdenskrig, fra 1914-16, og hejste kommando den 16. Maj 1916, opgaven var at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb, og at hindre fjendtlige indtrængen i Isefjorden og Roskilde fjord.
I 1995 afhændedes fortet og i 2005 købte Entreprenør Michael Johansen fortet, hvorefter han byggede en del boliger på området.
Fortet er altså i privat eje og der er ikke offentlig adgang til det.

 Struben

 Portalen

  Ildledertårn

Klik på et foto for at se flere og få tekst

(Alle foto og teksten på denne del stammer fra www.vestvolden.info)

  Lynæs Havn

Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm - og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer.
Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg, opstillet i et batteri ved Gedser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæst-ningen. I 1962 strøg fortet endeligt kommando.

#Lynaes

Lynæs historie.

Lynæs nævnes første gang i 1720, under Frederik 4. som ”Lydens Odde”, senere i 1768  kaldtes fiskerlejet ”Lyens Huuse”, i 1855 var det Lynæs. Forklaringen med at byen ligger i ly af næsset, er stednavne forskere ikke meget for at godkende, de mener at der er tale om et personnavn af stammerne Liuthl, Liut eller Liuv, men den kendte forklaring er jo ret charmerende.

Lynæs er et af de ældste fiskerlejer i Nordsjælland, havnen var i mange år den førende havn, men omkring 1610 flyttedes tyngdepunktet til Hundested.
I 1838 vedtog regeringen at der skulle anlagges et Fiskesalteri, som fungerede frem til 1955 hvor man besluttede at Staten ikke bør optræde  som Entrepenør, hvorfordet blev solgt til private. I 1873 solhtes bygningen til ”Dansk Fiskeriforening” som var dannet samme år i  København med det formål at salte og røge fisk, og gavne fiskerne og fiskeriet.
Salteriets betydning kan ses af, at værdien af fiskernes både og fiskeredskaber i 1838 havde en værdi af 5.000 Rdl., men allerde i 1842 udgjorde den 25.000 Rdl.  

Tidligere var der færgefart og dampskibssejlads til havne i Nordsjælland, fra Lynæs stammer den verdensberømte ”Lynæsjolle”.
Havnen besøges årligt af tusindvis af lystsejlere der nyder naturen og en af Danmarks hyggeligste havne, med folkelivet på bedding og moler. Ud for havnen findes, efter sigende, et af danmarks bedste Wind- og Kite- surfer områder.


Lynæs kirke
Den 17. Sept. 1893 blev pasor Ole Peter hansen præst i Torup og på hans initiativ blev Lynæs kirke bygget.
Kirken er et særpræget kampestensanlæg, den blev bygget i 1900 og indviet den 8. Sept. 1901, den ligger i overgangen mellem Hundested og Lynæs, hvilket er et kompromis mellem Lynæs og Hundested, den ligger i Hundested men fik navnet Lynæs kirke.
Kirken er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen.  Den blev bevilget på Finansloven 1898-99 med 18.500 kr. Arkitekten har ved valg af byggemateriale taget hensyn til, at kirken skulle placeres på det øde og vejbidte, men smukke lyngklædte areal.
Kirken er blevet udvidet i 1944 med sakristi, dobbelt kor og sideskib, den har 350 pladser + 25 ekstra, og er derfor blevet kaldt: ”Katedralen blandt landsbykirker”.
Ved samme lejlighed blev der opsat et nyt alterbord af marmor, oven over hænger et stort krusifiks i eg, skåret af Aksel Poulsen. Kunstværket har så stor værdi, at det optræder i moderne kunsthistorier.
 
(Væsentlige dele af ovenstående, stammer fra Hundested Lokalhistoriske Forenings blad ”Fortidsnyt” nr. 25. fra 1999.)


 Lynæs Fort

Fortet er i princippet et kystbatteri, det blev bygget under 1. Verdenskrig fra 1914-16, og hejste kommando den 16. Maj 1916. Opgaven var  at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb, og at hindre fjendtlige indtrængen i Isefjorden og Roskilde fjord.
Fortet består af fortlegemet omgivet af en våd grav. Fortet er bygget op omkring en fortgård med en kasematbygning indeholdende

depot, mandskabsrum, minestation m.v., skytset var placeret oven på kasematbygningen. På nord- og øst- siden er fortet omgivet af

høje volde med betonstøbte rekylgevær-stillinger. Adgangen til fortet sker på sydsiden over en dæmning. Indgang og strube kunne besky-

des fra en kaponiere i fortets nordlige ende. Skytset var opstillet på beton-briske med hovedskudretning fra nordvest til sydøst.


Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm - og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer. Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm. kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg,  opstillet i et batteri ved Ged-

ser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.

 I 1962 strøg fortet endeligt kommando, og derefter var det kursus institution for forsvaret.

I 1995 afhændedes fortet som i 2005 blev købt af Entreprenør Michael Johansen, hvorefter han byggede en del boliger på området og  andet er indrettet fitnesscenter i de gamle belægningsrum. Indretningen er sket med stor respekt for fortets historie, specielle miljø og  omgivelser.
 
(Oplysningerne om Fortet stammer fra www.vestvolden.info)


 Boes Kilde.

Kilden er meget svær at finde i dag, men ligger faktisk nogle få hundrede meter fra Lynæs havn mod St. Karlsminde, og har tidligere haft  stor betydning for beboerne i nærheden af den.
 Kilden er, som så mange andre kilder, blevet tillagt at have en helbredende virkning, Boes kilde skulle være særligt god til øjensygdomme.  Der er tvivl om hvorfra navnet stammer, de første beretninger om kilden fra 1758 nævner kun at det er en hellig kilde, man har ment at det  stammede fra en forvanskning af pigenavnet Bodil, altså Boels.
Men forklaringen er nok den simple, at det var en person med navnet Bo Jensen der købte en ejendom lige ved kilden, hans strandlod gik  ned til stranden ved kilden. Han anvendte kildens vand til at vande  sine dyr og også til egen husholdning, altså var det Bo’es kilde.  
Hvorom alting er, har kilden i 1700-tallet tjent som vandforsyning for beboerne i området, dem der var så heldige at have en brønd, opleve- de ofte at den løb tør, og dem der ingen brønd havde var henvist til at hente vand fra kilden både til husholdning og til deres dyrehold.

Naturen er hård ved vore kyster, også selv om de ligger langs forholdsvise fredelige fjorde, således har kilden - der oprindelig bestod af en  trækasse med sten hvor vandet sivede igennem - også taget skade af vejr og vind, og selv om den er blevet reetableret flere gange, blandt  andet i 1946 (hvor man fandt mønter i kilden) så er den i dag så medtaget at man skal være lokalkendt for at finde den.
 (
Væsentlige dele af ovenstående, stammer fra Hundested Lokalhistoriske Forenings blad ”Fortidsnyt” nr. 7. fra 2007.)

Se Lynæs på detailkort fra OpenStreetMap, klik => Kort

Til  Top