Visithundested-Gb Hundested oversigt

Hundested
et besøg værd
.

Forside

 Kikhavn

 Lynæs

 Sølager

Torup

 Skansen

Knuds hus

Nødebohuse

Erhvevs Havnen

Aktiv fritid

Skove

Hundested havn

Kontakt


Foto & Video

Kikhavn landsby.

Kikhavn er et yndet ferie- og sommerhusområde, hvor de velbevarede huse og gårde bidrager til at give stedet sin helt særlige karakter.

Hvert år, den sidste lørdag i juli, afholdes der normalt loppemarked i byen, det er blevet et meget stort tilløbsstykke, og det kunne fejre sit 25 år i 2012.

Loppemarked eller ej, snyd ikke dig selv for en tur rundt i de smalle gader. Gå f.eks. lige ud fra parkeringspladsen, ned gennem byen til stranden hvor det ældste fiskerleje på Halsnæs oprindeligt lå, drej derpå til højre ad stien langs kysten til du kommer til Kattegatvejen, følg den derpå tilbage til udgangspunktet.
På turen vil du først opleve de gamle huse på tæt hold, derpå det gamle fiskerleje og stranden, så en dejlig tur lands vandet indtil du kommer tilbage til Kattegatvejen, hvor du så går gennem et sommerhusområde, før du er tilbage ved udgangspunktet.

             Biler parkeres på parkeringspladsen uden for byen.

Strandstien mod Spodsbjerg fyr

Et hus fra Østerstræde

Butik Kik forbi, Kikhavn Web: kik-forbi.dk Starten på Strandstien mod Nødebohuse Udsigten over engen til Kikhavn

 Parti fra en af de gamle gårde i Kikhavn.

Kikhavns historie.
Byen kaldtes i lensregnskabet for 1582-83 Kickhaffn, men i 1602  i kancelliets brevbog er navnet Kirkhavn, og det samme har matriklen i 1844, og der er næppe nogen tvivl om at forledet har noget at gøre med at kikke (kigge).

 
Kikhavn er en charmerende lille by hvis historie går tilbage til 1200-tallet, fiskerlejet omtales tilbage til 1561.
 Byen bestod indtil 1794 af 28 små gårde, hvilket var typisk for tiden
før landboreformen af 1781, hvor stort set alle gårde lå tæt samlet med markerne ude omkring. Udflytningen kom først rigtigt i gang i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.
 Under en kraftig storm i 1794 nedbrændte et stort antal gårde, og mange flyttede til Lynæs og fortsatte deres fiskeri i det der noget mere beskyttede fiskerleje, andre gårde blev udflyttet, således er Kragegården og Skansegården to af de 17 gårde der blev udflyttet til fiskerlejets  andel af overdrevet.
 Man fornemmer dog endnu atmosfæren  i de stadigt smukke huse og gamle velbevarede gårde der giver
Kikhavn karakter.
Bygningerne bruges i dag hovedsagelig til sommerbolig.

Før II verdenskrig var der hele 3. pensionater i Kikhavn og der var to købmænd og et konditori. Der kom også et par gange om ugen, mælkemand, slagter og brødvogn til Kikhavn.

I 2007-8 blev der gjort et forsøg på at drive en Cafe i en af de gamle gårde, den blev drevet af Thomas Evers Poulsens mor, Jonna Evers og
Torben E. Holm, men den gik konkurs og gården lå hen i flere år.
Den nye ejer af ejendommen har foretaget en gennemgribende renovering og for det smukke resultat blev bygningen hædret i oktober 2015 med bygningsprisen.


 
Ved en udgravning i 1993 fandt man et mørkt fyldskifte der viste sig at være en brandgrube med bålrester og brændte knogler fra et lille  barn. Med i graven havde den lille fået et enkelt potteskår samt en lille kniv på ca. 5 cm. Knivens størrelse gør at der sikkert er tale om et  stykke legetøj, en miniatureudgave af en af en almindelig brugskniv.
Knivens form daterer den til slutningen af jernalderen, dvs. mellem  600-700 år e.Kr.  
(Kilde: Spor fra Halsnæs Oldtid, Frederiksværksegnens Museum.)


 I 1940 blev filmen Ditte menneskebarn optaget i en del af byen, og i 1970 blev der her og i Torup Kro, skudt flere sener til Den Forsvundne  Fuldmægtig.

Se Kikhavn på detailkort fra OpenStreetMap, klik =>  Kort

Til  Top

Fakta og Links:

Kikhavn er det ældste af oprindeligt fire fiskelejer på Halsnæs.
Navnet er kendt fra slutningen af 1600 tallet som Kickhaffen, og senere
Kikhavn.

Efter en større brand i 1794 nedbrændte halvdelen af gårdene, resten
af gårdene og husene er på forskellig vis restaureret og udgør i dag et

charmerende lille samfund, hvor man gør meget for at bevare den  

gamle stemning og ånd.
For mange år siden var der både skole og købmandsforretning i Kikhavn, i dag ligger den eneste forretningen, en gårdbutik, et stykke uden for byen på vejen mellem Nødebovejen og Kikhavn.

#Kikhavn