Visithundested-Gb Hundested oversigt

Hundested
et besøg værd
.

Forside

 Kikhavn

 Lynæs

 Sølager

Torup

 Skansen

Knuds hus

Nødebohuse

Krydstogt

Aktiv fritid

Skove

Hjælp
v/sygdom

Kontakt

Hvem er jeg

Foto & Video

Turkort

Visithundested-DeHundested havn har de senere 10 år gennemgået en enorm forvandling, efter fiskeriets kraftige tilbagegang flyttedes fiskekutterne til bassinet nærmere industrihavnen.
Det gav bedre plads til lystsejlerne i det nordlige havnebassin.
Her var der allerede en restaurant og fiskeforretninger, derpå kom Halsnæs Bryghus, Glassmedjen og flere kunstboder, ligesom X-porten kom med skiftende udstillinger og kunstnere.


Det har betydet at Havnen er blevet byens samlingspunkt, en kulturhavn som foruden ovennævnte også har en flydescene og en oplevelsesplatform samt en attraktiv legeplads for børnene, mm.


På de forskellige spisesteder er der ofte musik og festival.
I juni afholdes det stor Kunsthåndværker marked ”Beddingen” og i juli er der den store Hundested Havnefest.

Ud over gode faciliteter i havnen er miljøet nu så attraktivt, at der ikke er noget at sige til, at havnen blev kåret til ”Årets havn 2013” af danmarks lystsejlere.


Hundested har noget helt specielt med vand.
Selve halvøen Halsnæs var i vikingetiden og flere hundrede år frem, en Ø.
I dag er Hundested omgivet af vand på tre sider og det giver naturligvis enestående muligheder for at bade.

Hundested har den mest attraktive strand liggende næsten ”midt” i byen, på venstre side af Amtsvejen ligger byen og på højre side har vi Hundesteds ”Belleveau”, her kaldet Trekanten.  
 

Nord for Hundested står Spodsbjerg fyr, nær ved fyret ligger Knud Rasmussens hus hvori han ofte boede imellem sine lange slæderejser i Grønland, i dette hus skrev han næsten alle sine rejsebeskrivelser.
Knud Rasmussen døde i 1933, og i 1936 rejstes der lidt fra huset en mindevarde for ham, af sten fra forskellige bygder i Grønland indsamlet af Grønlændere .
I 1939 åbnede huset som museum for ham. Læs mere under Knud Rasmussens hus.


Byens hoved- og handels- gade er Nørregade, den starter ved
Amtsvejen og slutter ved Skolegade.

Den første forretning finder man lige efter Amtsvejen på højre side, det er Vaffelhjørnet, på venstre hånd har vi Haugaard Vin Aps., herefter ligger der forretninger ned til Fjordvejs krydset, hvor Biblioteket (det gamle Rådhus) ligger på venstre hånd og Heidi sko på højre hånd.


På et oversigtskortene over Forretninger i by og opland  kan man se deres placering.


Hundested har 8.613  indbyggere. (2018)
Hundested skal være en  by for borgerne, mn  samtidig også en oplevelse for turisterne.

  

Bymidten og havnen har  kvaliteter, der supplerer hinanden og giver potentialet til, at Hundested  kan være, og er en  attraktiv havneby i hovedstadsregionen.

Da istiden sluttede for ca. 11.000 år siden lå  kysterne ved Halsnæs ca. 30. meter lavere end i dag, men da klimaet blev varmere steg vandet og
Halsnæs blev dermed afskåret fra Sjælland ved Brødemosesundet, altså var der åbent vand fra Roskildefjorden til Kattegat.
På nedenstående kort hvor Halsnæs’ nuværende omrids er tegnet, ses der hvordan vandet (de prikkede felter) havde gjort Halsnæs til Øer.  
Efterhånden som presset fra isen lettede skete der en landhævning der resulterede i det Halsnæs vi kender i dag.

Kortet og en del af den ovenstående tekst stammer fra ”Spor fra Halsnæs Oldtid”  Udgivet af Frederiksværksegnens Museum  juni 1995, og viser Halsnæs i Jægerstenalderen.

Da J.F. Classen overtog udviklingen af Frederiksværk, oprettede han hovedgården Arresødal (1773) og på Halsnæs oprettede han Grønnessegård (1776)  som en lille hovedgård, ved at nedlægge landsbyerne Gryndese, Rorup og Fornerup.  


Den første bebyggelse i Hundested menes at være lodsboligen ”Sørens Minde” Nørregade 18, fra 1835.
Fiskeri har været drevet fra Kikhavn siden 1500-tallet, bl.a. som drivgarnsfiskeri efter sild og marsvin.

De første faste havneanlæg på Halsnæs var læmolen ved Hundested (1862) og Lynæs Havn (1872). 


Lynæs havn har været stedet hvorfra der var forbindelse til andre byer, og havnen voksede snart til Sjællands vigtigste fiskerihavn; først efter flere havneudvidelser flyttede fiskeriets tyngdepunkt til Hundested (ca. 1910). Hvor fisken tidligere solgtes til opkøbere i  Frederikssund, kom der fra 1916 jernbaneforbindelse over Hillerød til København.
Lynæs og Hundested er i dag vokset sammen.

Omkring havnen opstod der flere virksomheder, kulimporten, fiskeauktion, røgeri, hermetikfabrik, (Gubben) bådeværft, (Poul Molichs Hundested Bådebyggeri) og Hundested Motorfabrik, der gennem generationer byggede driftsikre motorer til danske fiskekuttere, og nu bygger avancerede propeller anlæg. Den gamle motorfabrik lå der hvor den gule bebyggelse ”Kattegat Strandhave” ligger i dag.


I begyndelsen af 1900 tallet blev de første sommerhusområder udstykket i Store Karlsminde, senere kom udstykningerne langs Kattegatkysten, således at der nu er mere end 10.000 sommerhuse i kommunen.

Færgefarten til Rørvig startede i 1927 og i 1934 startede færgefarten til Grenaa.
Havneudvidelserne fortsatte med en ny færgehavn i 1969, godshavn i 1987 og containerhavn i 1995. I 1960'erne og 1970'erne anlagdes  flere virksomheder i et industriområde øst for byen, bl.a. plast- og metalindustri.


Nedgangen i fiskeriet med dets følgeerhverv i 1980'erne ramte Hundested hårdt, og i 1996 gik færgefarten Hundested-Grenå konkurs, og lukkede helt i 1996. I 2002 måtte Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk, efter nogle økonomisk vanskelige år også lukke.
Disse to begivenheder ramte beskæftigelsesmæssigt kommunen hårdt, men en fremgang i havnens andre aktiviteter, bl.a. Henriksen  Shipping A/S, har i høj grad været med til at vende udviklingen.

Hundested var en selvstændig Kommune indtil 2007 hvor den blev sammenlagt med Frederiksværk og kom til at hedde Frederiksværk- Hundested kommune, men ved en senere afstemning kom den til at hedde Halsnæs Kommune, hvilket der var meget blæst om, men de fleste har trods alt nok vænnet sig til navnet i dag.


Byens lange historie som fiskerby fornemmes stadig. I byen er det de smalle passager og enkelte originale fiskerhuse, mens der på
havnen er et livligt miljø med vodbindere, fiskerbåde, lystbåde og fiskeudsalg.

Livet på Hundested havn er i dag  præget af kunsthåndværkere og gallerier samt flere spisesteder, ikke mindst Halsnæs Bryghus.
Der er skabt aktiviteter for børn, som f.eks. ”Klap en fisk” en platform hvor børn kan røre en fisk og fiske krabber, og ved havnehytterne er der indrettet en meget attraktiv legeplads, men også i den pyramideformede bygning ”Fyrbågen” er der flere forskellige aktiviteter.


Danmarks forsvar.

Hundested området har allerede langt tilbage i tiden indgået som en del af det danske forsvar.
Den første skanse blev bygget for at beskytte indsejlingen til fjordene, ligesom en lignende skanse blev etableret på Rørvig siden.
Den skanse er styrtet i have for længe siden, men i forbindelse med Englands krigen fra 1807-14, blev der i 1808 bygget en ny skanse som sammen med flere lignende anlæg, skulle beskytte danmarks kyster.
En stor del af denne skanse er også skyllet i havet, men man kan stadig få et godt indtryk af hvordan skansen har set ud, der er bl.a. opstillet fire gamle kanoner.


Lynæs Fort. blev bygget under 1. Verdenskrig fra 1914 til 1916, og hejste kommando den 16. Maj 1916.
Fra 1949 til 1960 blev fortet brugt som skolefort for kystbefæstningen, i 1962 strøg fortet kommando, og derefter var det kursus institution  for forsvaret. I 1995 afhændedes fortet, og blev i 2005 købt af Entreprenør Michael Johansen, hvorefter han byggede en del boliger på området. Der er i dag ingen adgang til det privatejede Fort.


Spodsbjerg Batteri, blev etableret i 1917, det var et åbent jordværk gravet ned i klinten øst for Spodsbjerg Fyr, batteriet var bemandet indtil slutningen af første verdenskrig hvorefter tilsynet overgik til Lynæs Fort.

I 1834 konstaterede man at det på grund af Batteriets dårlige tilstand ville være mere fornuftigt at indrette Skansen til de opmagasinerede kanoner der befandt sig på Lynæs Fort, men ikke før i 1939 blev Spodsbjerg batteriet nedlagt.

Lynæs Fort og Spodsbjerg batteri, var sammen med minefelter ved indsejlingen til Roskilde fjor, Storebælt og Øresund, Mosede og Masnedø Fort i Syd, samt Ubåds styrken, en del af den samlede befæstning af Sjælland som blev etableret efter 1. Verdenskrig.  

Under anden verdenskrig byggede tyskerne et luftværns batteri for 4 stk. kanoner bag det gamle batteri, men efter krigen blev batteriet  igen sløjfet.


Braemer var det første krydstogtskib der besøgte  Hundested.
Det kom igen den 2. juni 2018, og kommer igen 3. Juli 2019

Foto/tekst om/af kommende arrangementer mm.

Historierne der fortælles om Hundested og lokalområderne, er hovedsagelig hentet fra Lokalhistorisk Forenings  medlemsblad Fortids nyt, og fra deres Julehæfter.


Vil man vide mere om de enkelte steder, kan man finde det hos
 
Hundested Lokalhistoriske Forening.

© Webmaster Richardt Rolsted. Tlf.: 2388 9412  www.richardt.3390hundested.dk

Hundested.info er blevet til  visithundested.dk

Til  Top

Klik på teksten på oversigten for nærmere oplysninger.

 Sølager

 Lynæs havn

 Lynæs kirke

 Grønnessegaard

 Byaasgaard Camping

 Rosenholm camping

 Hundested by

og havn

 Trekanten

 Knud Rasmussens

 Ullerup skov

 Kikhavn

 Badestrande ved Nødebohuse og Gråstenvej

Økosamfundet Dyssekilde

Tømmerup

Amagerhuse

 Spodsbjerg Fyr

Sølager Camping

  Skansen

 Se Hundested på detailkort fra OpenStreetMap, => Kort

#Hundested #Hu_by_Gb

Det mener jeg om…  Manglende udvikling i Hundested

Velkommen til Hundested og Lynæs.


Velkommen til skøn natur gode strande og en spændende havn.

Hundested ligger ikke langt værk, men måske ligger din bolig langt fra Hundested og da vi ikke har motorvej hertil, skal man være lidt tålmodig når man kører af den almindelige landevej.


Til gengæld er belønningen en storslået natur fra Sølager langs kysten til Lynæs og videre til Hundested, for ikke at tale om hele nordkysten.
På strækningen findes dejlige badestrande ved Lynæs, ved Hundested by og ved Nødebohuse.
I havnen findes alt, lige fra super professionelt verdenskendt kunsthåndværk til almindelig dagligt kunsthåndværk.


Både i Lynæs og Hundested er der spændende spisesteder, caféer og ishuse hvor man kan slappe af og sidde og hygge sig.


Man skal selvfølgelig besøge Glassmedjen med deres unikke glaskunst, ligesom Egeværket er et must. Sammen har disse to virksomheder skabt et produkt der efterhånden er blevet verdenskendt, nemlig deres vikingeskib, som har været på udstillinger utallige steder i verden og er blevet omtalt i kendte nyhedsmedier.


Et besøg på Halsnæs bryghus bør man også overveje, måske for at smage på en af deres øl sorter, medens man slapper af, og måske også får lidt at spise.


Hvis man tager fra Hundested uden at have gået en tur op over Skansen til Knud Rasmussens Hus, og evt. besøgt det, eller været oppe ved fyret og nydt udsigten til Sjællands Odde, til Hesselø eller i klart vejr til Kulen i Sverige, så bør man planlægge endnu en tur, evt. med overnatning på camping eller i hytte.

Er man til Wind- eller Kitesurfing bør man også forsøge sig på det område i Lynæs der er meget eftertragtet og velegnet til den sport.